Procesí dychtivých slov

host-do-domu

Časopis – Host do domu Literárně vzdělaní diváci, ale i sečtělá veřejnost si pod slovy „literární časopis“ mezi nemnoha jinými jistě vybaví i brněnský Host – někteří jsou dnes jeho pravidelnými čtenáři, jiní vzpomínají na šedesátá léta a éru Hosta do domu. Málokdo však tuší, že se přerývaná historie tohoto periodika datuje už od počátku […]